A carbon-based life form, with the feeling that there is a hunger for knowledge and spirit that is hungry for experience.

 

Please see the new #iphone6 #appleevent

Vagh (tiger) An Essay by eight standard boy in Gujarati

"મારું પ્રિય પ્રાણી -વાઘ" આ વિષય પર નિબંધ લખો.
કલ્પેશ માંકડ (ધોરણ ૮મું બ)
.
.
વાઘ મારું પ્રિય પ્રાણી છે. વાઘના શરીર પર
પટ્ટા હોય છે. વાઘના શરીર પર પટ્ટા ભલે હોય
તોય તે પટ્ટો પહેરતો નથી. કારણ..વાઘ એક
પ્રાણી છે, અને માટે તે પેન્ટ પહેરતો નથી. કોઈ પણ
પ્રાણી પેન્ટ પહેરતા નથી. ફક્ત માણસ જ પેન્ટ પહેરે
છે. પેન્ટ ઢીલું હોય તો જ પટ્ટો પહેરવો પડે છે,
નહીં તો પટ્ટાની કોઈ જ જરૂર નથી હોતી.
નાનપણમાં જો હું નાપાસ થતો, તો મારા પપ્પા મને
પટ્ટાથી મારતા, પણ હવે નથી મારતા.
ધારાવીમાં પટ્ટા ખુબ જ સસ્તા અને સરસ મળે છે. પણ
મને ચામડાના પટ્ટા કરતા વાઘના પટ્ટા વધુ ગમે છે.
વાઘને ચાર પગ હોય છે પરંતુ હાથ એક પણ નથી હોતો.
તે છતાં ય કોઈ તેને અપંગ કે લુલો કહીને ચીડવતું નથી..
કારણ કે તે વાઘ છે.
વાઘને અંગ્રેજીમાં ‘ટાયગર’ કહેવાય. મારા એક મિત્ર
બંટીના કુતરાનું નામ પણ ટાયગર છે. પણ
મારા મિત્રનો એ કુતરો વાઘ નથી,
કારણ..તેના શરીર પર પટ્ટા નથી, અને તેને
વાઘની જેમ ત્રાડ નાખતા પણ નથી આવડતું. તે
એકસરખો બસ ભસતો જ રહે છે. ભો..ભો -ભો..ભો..ભો, આ
તેની ભસવાની સ્ટાઈલ છે.
અમારા પાડોસમાં રમેશ નામના એક મરાઠી અંકલ રહે
છે. તેમનું આખું નામ રમેશ પાંડુરંગ વાઘ છે. હું અને
બંટી તેમને વાઘકાકા કહીને બોલાવીએ છીએ.
અમારી સોસાયટીની મીટીંગમાં જો વાઘકાકા હાજર
ન હોય તો બધા કહે છે કે -અરે કોઈ વાઘને બોલાવો.
કારણ..સાચા વાઘને જોઈને તો બધાની હવા ટાઇટ
થઇ જાય છે. સાચા વાઘથી તો બધા ગભરાય છે, પણ
વાઘકાકાથી કોઈ નથી ગભરાતું કારણ તેઓ એકદમ
સીધાસાદા છે. વાઘકાકા, આય લવ યુ.
વાઘકાકા પ્યોર શાકાહારી છે. પણ ઓરિજીનલ વાઘ
તો એકદમ નો-શાકાહારી હોય છે. ઘણા લોકો કહે છે
કે ચિકન-ટીક્કા, ચિકન-લોલીપોપ, ચિકન-ફ્રાઇડ,
ચિકન ફ્રાઇડ-રાઈસ આ બધી આઇટમ એકદમ
ટેસ્ટી હોય છે. પણ મેં તે ચાખી નથી કેમ..કે
મારી મમ્મી ખીજાય.
સાચા વાઘની મમ્મી નથી ખીજાતી તો પણ વાઘને આ
બધી આઇટમ ટેસ્ટ કરવા નથી મળતી, કારણ કે તે
જંગલમાં રહે છે, ત્યાં ચિકન ના મળે, અને એટલે જ તે
બીજી ડીશીસ પર હાથ મારે છે. મતલબ કે, પગ મારે છે
કારણ..વાઘને હાથ નથી હોતા.
વાઘ આપણું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી છે. અમુક
લોકો વાઘનો શિકાર કરે છે એ મને નથી ગમતું, કેમ કે
ટીવીવાળાઓ કહે છે કે
દુનિયામાં વાઘની સંખ્યા ઘટતી જાય છે. મેં એકવાર
એક એસએમએસ વાંચેલો કે
દુનિયામાં છોકરીઓની સંખ્યા પણ ઘટતી જાય છે
તો વાઘની પહેલા આપણે છોકરીઓને બચાવવી જોઈએ
કારણ..બાઈકપર પાછળ બેસાડવા છોકરી જોઈએ, વાઘ
નહીં. વાત સાચી છે, પણ તોય મને લાગે છે કે વાઘને પણ
બચાવવા જોઈએ કારણ તેના શરીર પર પટ્ટા હોય છે
જે ખુબ જ મસ્ત હોય છે.
તો ચાલો આપણે બધાં પ્રતિજ્ઞા લઈએ, કે આજથી આપણે
કોઈ વાઘનો શિકાર નહિ કરીએ.
જય હિન્દ, જય ગુજરાત

Morning coffee makes me recharged.   (at Cafe Coffee Day - 100 Ft Ring Road)

Morning coffee makes me recharged. (at Cafe Coffee Day - 100 Ft Ring Road)

If you’re filling your life with distractions, its probably because you’re afraid of what life would be like without constant Internet, social media, news, TV, games, snacks.

Story: If life is Coffee!

A group of friends visited their old university professor. 

And start discussion conversation and soon conversation turned to complaints about

'STRESS' & 'TENSION' in Life.

Professor offered them Coffee & returned from kitchen with Coffee in different kinds of cups

(Glass Cups, Crystal Cups, Shining Ones, Some Plain Looking, Some Ordinary & Some Expensive Ones.)

When all of them had a Cup in Hand,

the professor said:-

"If U noticed-

All the Nice Looking & Expensive Cups are taken up, 

leaving-behind the ordinary ones.

Everyone of U wanted The Best CUPS,

&

that is the source of Ur STRESS & TENSION.

What U really wanted was

"Coffee", not the "Cup",

But U still went for the Best Cup.

If Life is Coffee,

Then Jobs, Money, Status & Love etc are the Cups.

They are just TOOLS to hold and contain Life.


Don’t Let the CUPS Drive U.

Enjoy the COFFEE..

A Walk in the Rain

Drops of rain always bring a smile on our faces. People like the cool breeze in these rainy days, The feeling is inexplicably beautiful.

Most of we don’t like sultry and sweaty felling it brings along. Don’t We?

Yesterday midnight, I was working on one project and all I heard is just rain drops. I felt so much positiveness, whether it is about rain drops sound/music I heard or may be it is by default which gives me positiveness since my childhood days. 

I felt good and shut my laptop and sit in my balcony and just watching the rain drops smell the wet soil. Woh! the feeling was awesome.

And I sleep. in the other case, I left my project pending. :(

I woke up little late in d morning, but rain wasn’t stop yet. It is still coming with high flow. 

I quickly get ready for the office, as I won’t be late.

My car is my good friend and quickly start but in the way to office I show: , dozens of people are stuck and traffic is totally jammed but people are still going the same way. I took another way and the way is very clean  no pits.

I reached office on time but what I see is half my office on leave. :( 

My mind was wondering that though people get stuck in traffic, who are going still in d same way where people are already stuck, are they my office staff? are they my friends? are they who?

Hope they get the way to reach their destination and enjoy the day.

Do not be angry with the rain; it simply does not know how to fall upwards.

Finally I am using umbrella, It ain’t no use putting up umbrella till it rains.

Some people walk in the rain, others just get wet.

I am so excited to finish the work, go home and hold my sweetheart’s hand and walk in the rains while the clouds play cupid.

Pose aren’t clickable. But sometime clicked…

Pose aren’t clickable. But sometime clicked…